Privacy Verklaring ten tijden van Open Bedrijven Dag

De Open Bedrijven Dag is een eendaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt. Werken in de Kempen en Werken in de Peel zijn organisator van het evenement en zijn derhalve grotendeels verantwoordelijk voor van de online privacy van de bezoekers.

Voor de privacy ter plaatste is het deelnemende bedrijf verantwoordelijk. Zij kunnen ter plaatse vragen om persoonsgegevens te delen ter bescherming van de veiligheid van hun diensten, producten of andere doeleinden. Onderstaande informatie is de verklaring die uitleg geeft over uw rechten & plichten ten tijden van het fysieke bezoek aan de Open Bedrijven Dag. 

Bij het toetreden tot de panden en terreinen van deelnemers aan de Open Bedrijven Dag gaat u automatisch akkoord met onderstaande privacy verklaring welke is opgesteld door de organisatie van de Open Bedrijven Dag:

Cameratoezicht

In de gebouwen en terreinen van de deelnemers aan de Open Bedrijven Dag kunnen beveiligingscamera’s aanwezig zijn die naast beeld ook datum, tijdstip en plaats opslaan. De deelnemers verwerken deze beelden voor de beveiliging van gebouwen, terreinen en goederen, voor de bescherming van de veiligheid van aanwezigen en voor het vastleggen en afhandelen van incidenten. De deelnemer van de Open Bedrijven Dag baseert zich bij de verwerking van deze persoonsgegevens op de wettelijke basis dat zij een gerechtvaardigd belang heeft.

De organisatie van de Open Bedrijven Dag en zijn deelnemers zijn niet verantwoordelijk te houden voor eventuele vermissing of diefstal van goederen of andere zaken.

Foto en Video

In de gebouwen en terreinen van de deelnemers aan de Open Bedrijven Dag kunnen foto-, video- dan wel audiobeelden worden opgenomen. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotionele of commerciële doeleinden voor zover wettelijk toegestaan.

De Open Bedrijven Dag en zijn deelnemers zal daarvoor (mondeling) toestemming vragen indien nodig. Dit geldt voor portretfoto’s. Voor groepsfoto’s dan wel afstandsfoto’s is conform de wet geen toestemming nodig. Wilt u portretfoto’s verwijderd hebben kunt u contact opnemen met het deelnemende bedrijf indien van toepassing. Anderzijds kunt u contact opnemen met de organisatie van de Open Bedrijven Dag via info@openbedrijvendag.nl.  

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/beeldmateriaal

Acties en Prijsvragen

Als de Open Bedrijven Dag dan wel zijn deelnemers acties of prijswedstrijden organiseren dan kunnen zij gegevens van u verzamelen, zoals naam, contactgegevens, leeftijd, door u gegenereerde content of andere persoonsgegevens die u verstrekt om aan de wedstrijd of het spel te kunnen deelnemen. De regels en informatie voor de betreffende actie of prijswedstrijd zullen duidelijk worden vermeld. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van de prijstrekking, spelletjes of wedstrijden waaraan u deelneemt, voor verificatie van de gebruikersidentiteit en om de winnaars te selecteren, te informeren en de prijs te overhandigen.

Derden

Bij de uitvoering van de Open Bedrijven Dag maken Werken in de Kempen en Werken in de Peel gebruik van externe partners. Denk hierbij aan:

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van de deelnemer of in het geval van de Open Bedrijven Dag contact opnemen op info@openbedrijvendag.nl, privacy@werkenindekempen.nl of bellen naar 0497 447 - 000.
 

Alle andere derde partijen die ons in staat te stellen onze wettelijke rechten af te dwingen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze medewerkers te beschermen of als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de politie of de gemeente bijvoorbeeld gegevens bij ons opvragen.


Juridische doeleinden

Tot slot moeten we in sommige gevallen uw gegevens gebruiken om juridische geschillen af te handelen en op te lossen, voor reglementair onderzoek en compliance, of om te voldoen aan de wettige verzoeken van de wetshandhavingsinstanties. De organisatie dan wel deelnemers van de Open Bedrijven Dag baseren zich hierbij op de naleving van wettelijke plichten, dan wel gerechtvaardigd belang.

Meldingen en klachten

Eventuele vragen en/of klachten omtrent uw privacy op locatie tijdens de Open Bedrijven Dag kunnen op 9 april tussen 10:00 en 16:00 worden gesteld via info@openbedrijvendag.nl of telefonisch via 0497 - 447 000.